Friday, June 17, 2011

കുട

ഒരു കുട കീഴില്‍ നിന്നു.
മഴയോ, വെയിലോ? .
പെയ്തിറങ്ങുന്ന മേഘം പറഞ്ഞു,
ഞാന്‍ മഴയാണ്.
മേഘം വിണ്ടു കീറിയ വെളിച്ചം-
പറഞ്ഞു, ഞാന്‍ വെയിലാണ്..
തലയില്‍ ഇറ്റു വീഴുന്ന വെള്ളം പറഞ്ഞു,
കുടയ്ക്ക് ഓട്ടയാണ്‌.